KAMARÁDKA KNIHOVNA


  • Toto ocenění se uděluje knihovnám, které věnují nejlepší péči dětským čtenářům. Celostátní soutěž byla vyhlášená Sdružením knihovníků a informačních pracovníků v loňském roce. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR ve spolupráci s generálním partnerem 3M Česko.

  • Knihovny musely v soutěži prokázat nejen to, že mají přízeň dětí, ale také vstřícnou provozní dobu, kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů či moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající technikou s přístupem k internetu. Sledovalo se, jak spolupracují se školami i jinými partnery v obci, jaké aktivity pro děti a rodiny připravují atd. Konkurence byla obrovská a o vítězných knihovnách se šestičlenné porotě rozhodovalo velmi těžko. Celá finálová „jedenáctka“ patří k republikové špičce a měla do poslední chvíle naději na vítězství.