Regionální klubko severní Morava

Knihy plné dobrodružství
Dana Kochová

V poslední době začaly vycházet interaktivní knihy, které kromě textu obsahují množství ilustrací a příloh. Čtení je tak pro děti přitažlivější a zajímavější a děti také lépe chápou příběh samotný.
Vydávání těchto knih se již delší dobu věnuje brněnské nakladatelství B4U Publishing. A právě s tímto nakladatelstvím jsme připravili společný projekt, jehož úkolem bylo seznámit děti s tím, jak taková kniha vzniká. A jak zrod takové knihy dětem přiblížit? Nejlépe tak, že si ji zkusí samy vytvořit.

Projekt měl několik částí:
V lednu jsme představili projekt členům Klubka severní Moravy a vyzvali zájemce, ať se do něj co nejdřív přihlásí. Reagovalo 18 knihoven.
Ve středu 9.2.2011 se v MěK Havířov konala schůzka přihlášených knihoven se zástupcem nakladatelství B4U Publishing Oldřichem Růžičkou. Na schůzce jsme domluvili podrobnosti projektu a hlavně to, jakým způsobem budeme knihy tvořit.

Pravidla tvoření knih:
 • Knihu mohou tvořit jednotlivci i kolektivy dětí do 15 let.
 • Zapojit se mohou také školy, školní družiny, základní umělecké školy apod.
 • Kniha může mít jakýkoliv rozměr, hranice je ale formát A4
 • Děti budou buď pracovat s texty, které napsali čtenáři MěK Bílovec (L. Rožnovská: Hastroš – pro menší děti) a MěK Orlová ( P.Peška:Tajemství Hatfieldu – pro starší děti), nebo si vytvoří svůj vlastní text i výtvarnou část. Výhodou je, když zvolí nějaké populárně-naučné téma ( podmořský svět, cesta kolem světa, cesta do Afriky, po Evropě …., mé město, pověsti apod.). V knihovně si pak mohou vyhledávat informace a další podklady ke knize, doma nebo ve škole tvořit. Tvořit samozřejmě mohou i v knihovně.
 • V případě, že výtvarnou nebo textovou část vytvoří více dětí – tzn. bude více prací k dané tematice, dají ke knize vše. Výtvarník nakladatelství si pak vybere to, co se mu hodí.

  Následovalo představování projektu dětem v knihovnách a školách. Děti měly možnost seznámit se s knihami nakladatelství B4U Publishing a vyzkoušet si různé výtvarné techniky, které mohly následně při tvorbě knih použít.
  Během února až května děti vyhledávaly informace na internetu, v knihovnách i přímo v terénu a postupně tvořily své vlastní interaktivní knihy. Některé děti pracovaly samostatně, jiné ve skupinách, zapojily se také celé třídy. Na projektu začalo pracovat asi 750 dětí. Mnohé to ale postupně vzdaly po té, co zjistily, kolik úsilí, přemýšlení, hledání a času to vyžaduje. Svou knihu tak dokončilo asi 200 dětí.
  Své knihy pak měly děti možnost představit na společném setkání, které proběhlo v sobotu 25.6.2011 v Hradci nad Moravicí.

  Průběh zájezdu

  Do Hradce nad Moravicí se přihlásilo 154 dětí ze 14 knihoven ( MěK Bohumín, MK Bystřice nad Olší, MK Dobrá, MěK Havířov, MěK Klimkovice, Knihovna města Olomouce, Knihovna P. Bezruče v Opavě, Knihovna města Ostravy, MK Paskov, MěK Přerov, MK Řepiště, MěK Třinec, MěK Vratimov, MK Vřesina).

  Bohužel, děti se postupně odhlašovaly kvůli nemocem a jiným aktivitám, takže jich zbylo pouze 80.
  Těchto 80 dětí a 29 dospělých odjelo do Hradce nad Moravicí, kde byl připraven bohatý program. Na děti čekal turnaj ve vybíjené, prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků na Moravě a samozřejmě výběr nejzajímavějších knih.
  Oficiální zahájení se konalo v 9.30 hod. v tělocvičně ZŠ Hradec nad Moravicí. Následně jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně absolvovali turnaj ve vybíjené i prohlídku zámku. Zástupci nakladatelství slíbili, že do Hradce nad Moravicí přivezou ceny pro autory 5 knih. Během turnaje si proto děti prohlédly všech 69 knih, které díky nim vznikly a hlasovaly pro 5 nejhezčích (společně za svou knihovnu). A hlasování bylo opravdu těžké. Knihy byly nádherné, plné originálních nápadů. Je neuvěřitelné, co všechno děti dokázaly.
  Zástupci nakladatelství nás ale překvapili a přivezli 8 knih v hodnotě asi 5 000,- Kč.
  Oceněno tak mohlo být mnohem více dětí, než jsme původně plánovali.

  Knihy získali:
  Knihovna města Opavy – Albert Weis
  MěK Přerov – kolektiv dětí
  MěK Klimkovice – kolektiv dětí
  MěK Havířov - děti ŠD v Havířově-Suché
  MK Dobrá – kolekti dětí
  MK Paskov – kolektiv dětí
  Knihovna města Olomouce – Michal Ondruška
  MěK Vratimov – kolektiv dětí

  Samozřejmě jsme nezapomněli ocenit také vítězná družstva z turnaje ve vybíjené. Měli jsme připravené originální zlaté, stříbrné a bronzové medaile, které po usilovném boji získala družstva:
  1. skupina: MěK Přerov, MěK Klimkovice, MK Vřesina
  2. skupina: MěK Havířov, Knihovna města Olomouce, MK Dobrá

  Děti byly z medailí nadšené, pro mnohé to byla první medaile v životě. Všichni pak dostali pamětní listy a dodatečně CD s fotkami, které jim bude celé setkání připomínat. Myslím, že se projekt vydařil. Děti si osobně vyzkoušely, jak se tvoří kniha, naučily se vyhledávat informace, pracovat s textem, pracovat v kolektivu, dozvěděly se něco o autorských právech a poznaly mnoho nových kamarádů.
  Ale ještě není projektu konec. Zástupci nakladatelství B4U Publishing si všech 69 knih odvezli do Brna a během prázdnin vyberou tu, kterou následně vydají tiskem. Tuto knihu pak obdrží všechny knihovny do projektu zapojené a autoři vybrané knihy. Už se všichni moc těšíme.  Regionální klubko jižní Morava

  Boj proti letní únavě!


  Ve dnech 17. a 18. června 2011 jsme se setkaly s kolegyněmi z dětských oddělení knihoven jihomoravského kraje na společné předprázdninové výměně zkušeností. A vzhledem k datu, kdy setkání probíhalo, nenabízel se jiný název než zvolání „Proti letní únavě!“.
  Při přípravě setkání jsem se inspirovala trochu Nocí s Andersenem a trochu Chrudimskou loutkou. Obě akce v sobě spojují velkou pohodu, příjemné setkání a hlavně čas, kdy je možné si trochu oddechnout – večer a noc.
  A to bylo cílem i našeho setkání. Večer a noc plná výměny zkušeností. Vstupenkou na akci bylo představení vlastní oblíbené besedy. Kolegyně s sebou přivezly besedy o blechách a jiné havěti, pohádkách, o světě dětí a jejich hrách, dobrodružství jazýčku, detektivní kvíz i besedu o literárních oceněních. A všechny byly výbornou inspirací do nového školního roku, který nás v knihovnách čeká.
  A i přes únavu, která byla na příchozích znát, neboť byl pátek, 19.000 hod., kdy jsme začínaly, hrdinně jsme vydržely povídat až do čtyř do rána.
  Po krátké noci v knihovně jsme ještě společně vyrazily na exkurzi do nově otevřeného Labyrintu pod Zelným trhem. A to už byla tečka za našim setkáním.
  Velké poděkování za úspěch celé akce patří regionálnímu výboru SKIP Velká Morava, Knihovně Jiřího Mahena v Brně a jmenovitě Janě Šubrové, Mirce Ingrové, Zdence Miholové, Ivaně Vaňkové, Barboře Bolomské, Vlaďce Žajdlíkové a Draze Křivánkové.
  Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

  Helena Selucká

  Regionální klubko Karlovy Vary