Mgr. Helena Šlesingerová - předsedkyně
tel: +420-378-038-200
e-mail: slesingerova@kmp.plzen-city.cz


Stanislava Benešová - tajemnice
tel.: +420-493-722-500
e-mail: npknihovna@monix.cz


Regionální klubko - Praha
Mgr. Jana Hradilíková
tel. +420-222-113-341, 222-113-361
e-mail: hradilij@mlp.cz


Regionální klubko Střední Čechy
Michaela Baštecká
tel.: +420-326-907-150
e-mail: michaela.bastecka@knihovna.brandysnl.cz


Regionální klubko Plzeňsko
Mgr. Helena Šlesingerová
tel: +420-377-201-427
e-mail: pro.deti@kmp.plzen-city.cz


Regionální klubko Jižní Čechy
Václava Vyhnalová
e-mail: knihovna@plananl.cz

Odkaz na stránky


Regionální klubko Východní Čechy
Marta Staníková
e-mail: stanikova@slavoj.cz


Regionální klubko Liberecko
Eva Kordová
tel.: +420-481-312-739
e-mail: evakordova@seznam.cz


Regionální klubko Zlínský kraj
Miroslava Čápová
tel.: +420-632-552-225
e-mail: detske@knihovnabbb.cz

Odkaz na stránky


Regionální klubko Jižní Morava
Bc. Helena Selucká
tel.: +420-541-646-125
e-mail: detske@kjm.cz


Regionální klubko Severní Morava
Marika Zadembská
e-mail: detske@knih-trinec.cz

Odkaz na stránky


Regionální klubko Karlovarský kraj
Bc. Klára Rozsypalová
e-mail: klarucha.r@seznam.cz

Odkaz na stránky


Regionální klubko Severní Čechy
Alena Koudelková
tel.: +420-416-732-453
e-mail: detske@knihovnalitomerice.cz


Regionální klubko Příbramsko
Katka Pechová
tel.: 739-088-108
e-mail: kat.pechova@seznam.cz