Klub dětských knihoven (KDK) je nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky knihoven – institucionálních členů SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá
  • práce s dětským čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi,

  • podpora dětského čtenářství,

  • vzdělávání v této oblasti,

  • zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.

Povinností člena KDK je být aktivní, komunikovat s ostatními členy a přispívat podle svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem. Dále je povinností člena přihlásit být přihlášen standardním způsobem a poskytnout vedení KDK základní kontaktní údaje.

Právem člena KDK je využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK, volit (a být volen) předsedu KDK, pracovat v regionálních klubkách KDK.

Tradiční aktivity KDK:

Noc s Andersenem

Hlasování v anketě SUK

Projekt Kde končí svět s pasováním rytířů Řádu krásného slova

Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti - Kamarádka knihovna

Databanka nápadů

Valná hromada KDK

Vzdělávací aktivity

Elektronická konference Andersen

Řada regionálních aktivit

Participace KDK:

Tvůrčí dílny na festivalu Jičín – město pohádky

Loutkářská dílna v Chrudimi

Den pro dětskou knihu

a mnoho dalšího